Pi Day 2011

Pi Day 2011 at Wickersham Hall

Pi Day Pi Day Pi Day
Pi Day Pi Day Pi Day
Pi Day Pi Day Pi Day